Ứng dụng Kính hiển vi IR (IR Microscopy – Jasco): Phân tích Vi nhựa trong nước biển, nước hồ, nước sông, …

Ứng dụng Kính hiển vi IR (IR Microscopy) trong phân tích vi nhựa tồn tại trong nước biển, nước hồ, nước sông, …

https://www.youtube.com/watch?v=WUsahj5WGrE&t=29s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028-39875369