TÁCH ACID BÉO BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO JASCO

Dưới đây là sự khác nhau giữa các sắc ký đồ thu được khi phân tích acid béo (myristic acid, linoleic acid, palmitic acid, stearic acid) bằng hệ #RHPLC_Jasco_Nhật_Bản_LC4000 đầu dò chỉ số khúc xạ, sử dụng 3 cột

  1. A) Unifinepak C18 (4,6 mmI.D. x 150 mmL, 5 μm)
  2. B) Unifinepak C18 (2,0 mmI.D. x 150 mmL, 1,9 μm)
  3. C) Unifinepak C18 (2,0 mmI.D. x 30 mmL, 1,9 μm)

Tham khảo thêm:

https://jascoinc.com/applications/analysis-of-fatty-acids-using-the-lc-4000-series-rapid-separation-hplc/

Link sản phẩm:

https://jascoinc.com/products/chromatography/hplc/

https://thanhkhoa.com.vn/san-pham/he-thong-sac-ky-long-cao-ap-hplc/

Hãy liên hệ ngay với Thành Khoa để tối ưu hóa quy trình phân tích của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028-39875369