SẮC KÝ ION TOSOH – ĐỘT PHÁ LĨNH VỰC PHÂN TÍCH

Xem thêm chi tiết sản phầm tại: https://thanhkhoa.com.vn/san-pham/may-sac-ky-ion/ 

Tham dự nghe chuyên gia trình bày: https://thanhkhoa.com.vn/thanh-khoa-gian-hang-b11-g3-tai-trien-lam-quoc-te-lam-thu-7-ve-cong-nghe-thi-nghiem-phan-tich-cong-nghe-sinh-hoc-va-chan-doan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028-39875369