Hệ thống lên men vi sinh

HSX: Winpact- USA
Model: FS-02-D10P-220

– Bình phản ứng hóa sinh và hệ thống lên men đầu dò đơn, 10L
– Bình phản ứng hóa sinh 10L
– Thiết bị điều khiển
– Các phụ kiện tiêu chuẩn

Gọi để nhận được giá tốt nhất:

TP.HCM: (028) 39. 875 369

028-39875369