CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH KHOA

Địa chỉ: 246/14 Phan Huy Ích, Phường 12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: +84-28-39875369, 54272790

Fax: +84-28-54367595

Email: tkinstruments@thanhkhoa.com.vn

Website: www.thanhkhoa.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ThanhKhoa.instrunments/