Plasma Etch

Manufacturer:Gasonics

Refurbished by:Allwin21 Corp
Model: Gasonics AE2001

Gọi để có giá tốt

Hanoi: (024) 35.381.269

Đà Nẵng: (0236) 3 74 77 11

TP.HCM: (028) 38.119.636

028-39875369