HỆ THỐNG SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (HPLC-GC-MS) Konik – Tây Ban Nha

Xuất xứ: GIBNIK – TÂY BAN NHA

Model: MS Q2 / HRGC 5000

Gọi để nhận được giá tốt nhất:

TP.HCM: (028) 39. 875 369

028-39875369